Hur blir man av med bandmask hos hundar

Misstänker du att din hund har bandmaskar? Bandmask hos hundar är ett obehagligt besvär som ofta drabbar hundar i alla åldrar. Detta beror på att en enda fullvuxen bandmask kan bestå av 1,000-2,000 proglottider (delar av en bandmask som har egna reproduktionssystem) med hela 100,000 ägg! Därför är det viktigt att känna till bandmaskar, hur hunden kan smittas och vilka symptomen är, så att du kan bli av med dem så fort som möjligt.

Vad är bandmask hos hundar?

Bandmasken är en parasit och en av de vanligaste tarmmaskarna hos hundar. De är vanligtvis inte farliga för hundar och ger ofta inte ens symptom innan du lägger märke till dem i hundens avföring. Bandmaskar kan däremot även smitta till människor och orsaka svåra besvär. Det finns många olika typer av bandmask hundar och människor kan smittas av och de sprids via olika värddjur. Bandmaskar är vanliga både hos vuxna hundar och hundvalpar och därför är det bra att känna till de olika typerna.

Olika typer av bandmask

Officiellt namn Mellanvärd Kan människor få dem?
Dipylidium Caninum Loppor Ja - Från infekterade loppor
Taenia Hydatigena eller Taenia Multiceps Grisar, får och getter Ja - Från kontakt med en smittad hund
Taenia Pisiformis eller Taenia Serialis Kaniner och gnagare Ja - Från infekterat nötkött
Echinococcus Vilddjur och boskap (t.ex. nötkreatur och får) Ja - Från kontakt med en smittad hund
Diphyllobothrium Vilddjur & rå/dåligt tillagad fisk Ja - Från rå/dåligt tillagad fisk

Hur ser bandmaskar ut?

Fullvuxna bandmaskar är platta, långa (cirka 10-15 cm) och uppbyggda av flera små segment. Eftersom de bara växer till sin fulla längd när de lever får leva och utvecklas i hundens tarmar under en längre period, så är det väldigt osannolikt att du ser en hel bandmask. Du kan däremot lägga märka till delar av masken i hundens avföring eller runt hundens anus, som ser ut som små risgryn eller frön. Detta beror på att bandmasken är uppbyggd av flera små segment, proglottider, som alla har ett eget reproduktionssystem med ägg. Om dessa proglottider kommer ut med avföringen kan du lägga märke till små vita segment som även kan röra på sig. Om de har varit separerade från den övriga masken ett tag kan de torka och se ut som hårda, gula korn.

Hur får hundar bandmaskar?

Bandmaskar är väldigt vanliga inälvsmaskar som hundar lätt kan smittas av. De sprids via mellanvärdar, vilket innebär att deras larver kan utvecklas i ett mindre värddjur och sedan överföras till en hund (eller ett annat större värddjur som en människa eller en katt) där de kan utvecklas till fullvuxna maskar.Hundar smittas inte av bandmaskens ägg, som med många andra masktyper, utan endast genom att äta en mellanvärd.

Det finns många olika mellanvärdar som bandmaskar trivs i. De vanligaste är loppor, som även i sig själva är jobbiga parasiter som drabbar hundar, men det finns också många andra värddjur som kan bära på en maskinfektion. Till dem hör kaniner, gnagare, fåglar, vilda djur, boskap och bondgårdsdjur samt rå eller dåligt tillagad fisk. Detta betyder inte att din hund ska undvika andra djur eller kött och fisk, men du kan minska risken för bandmask hos hunden genom att inte låta din hund vistas nära döda djur samt genom att endast ge din hund kött och fisk som är ordentligt tillagat.

Bandmask hund symptom

Bandmask upptäcks vanligtvis då man ser segment av masken i hundens avföring. Dessa segment ser ur som små risgryn och kan även hittas runt hundens anus eller på platser där hunden vistas, såsom hundens bädd. Om de fastnar i hundens päls runt anus kan du lägga märke till att hunden börjar åka kana på baken eller slicka och bita på området på grund av irritationen. Om du upptäcker att din hund gör detta bör du ta en närmare titt på området eftersom det kan betyda att hunden har maskar.

Eftersom bandmaskar vanligtvis inte orsakar några inre problem, till skillnad från andra tarmmaskar, är symptomen ganska otydliga och kan ofta förväxlas med andra åkommor eller sjukdomar. En allvarlig bandmaskinfektion kan emellertid uppvisa några symptom utöver de synliga masksegmenten i avföringen. Till dem hör viktminskning även om hunden äter normala mängder samt kräkningar om maskarna tar sig till hundens mage.

Hur behandlas bandmask hos hundar?

Om du misstänker att din hund har bandmaskar finns det flera olika saker du kan göra för att hjälpa. Om du är osäker på vad hunden lider av eller tror att det kan vara något allvarligt bör du först ta hunden till en veterinär som kan ställa en diagnos. Ibland behöver de ta ett avföringsprov så att de kan se efter tydliga tecken på mask i din hunds avföring. De kan även behandla din hund med ett lämpligt avmaskningsmedel så att bandmasken avlägsnas med avföringen. Det finns även speciell bandmaskbehandling för valpar. Din veterinär kommer troligtvis även att föreslå metoder som motverkar att maskarna återkommer i fortsättningen, såsom behandlingar eller naturliga produkter som du kan beställa på nätet.

Hur kan man förebygga bandmask hos hundar?

  • Använd ett förebyggande avmaskningsmedel
  • Undvik att din hund får loppor
  • Håll hunden borta från potentiella mellanvärdar
  • Håll hundens omgivning ren
  • Tvätta alltid händerna efter att du vistats ute med din hund

Den bästa metoden för att undvika bandmask är att förebygga att din hund smittas och minska riskerna för att hunden får mask i första hand. Det finns förebyggande medel i form av tabletter, kräm och lättanvända droppar som hjälper dig att motverka dessa obehagliga parasiter. Vid behov kan du även ge din hund avmaskningsmedel som kan hjälpa till att förebyggande ett antal olika tarmmaskar inklusive bandmaskar.

Ett annat sätt att motverka bandmask hos hunden är att undvika loppor, eftersom de är den vanligaste mellanvärden för bandmasklarver. Du kan förebygga loppor med hjälp av loppavskräckande eller loppdödande medel och genom att hålla din hund borta från smittade djur och områden där loppor trivs. Du bör även se till att din fyrbenta vän undviker andra potentiella mellanvärdar, såsom gnagare och vilda djur. Ge inte heller din hund rått eller dåligt tillagat kött.

Andra åtgärder du kan ta för att minska risken för bandmask hos hunden, är att hålla hundens omgivning och levnadsmiljö ren och städad. Detta innebär att tvätta hundens bädd regelbundet, plocka upp efter hunden och även hålla hundens utomhusmiljö ren. Om du har barn som leker utomhus eller är i kontakt med andra husdjur som kan ha mask bör du se till att de tvättar händerna ordentligt för att undvika att masken sprids eller smittar.

Andra intressanta artiklar

Rekommenderade Produkter

Dela på