Regler Och Villkor

Villkoren för denna webbplats anges och förklaras nedan. Genom att göra en beställning på denna webbplats eller åtkomst till den godkänner du följande Villkor. Om du inte håller med kan du inte komma åt eller använda denna webbplats.

Föreskrifterna för konsumentavtal (information, avbokning och tilläggsavgifter) 2013 säger att upp till 14 dagar efter mottagandet av dina varor, i de flesta fall kan du ändra dig och få en återbetalning.

Konsumentavtal 2015 säger att varor måste vara som beskrivna, lämpliga för ändamål och tillfredsställande kvalitet. Under den förväntade livslängden för din produkt har du rätt till följande:

 • Upp till 30 dagar: om dina varor är felaktiga kan du få återbetalning
 • Upp till sex månader: om de inte kan repareras eller ersättas, har du i de flesta fall rätt till full återbetalning
 • Upp till sex år: om varorna inte håller en rimlig tid kan du ha rätt till en viss del pengar tillbaka

Direktiv 1999/44/EC täcker produkter köpta inom EU och ger alla EU konsumenter rätten till en minimumgaranti på två år, vilket innebär att vi måste reparera ditt köp gratis, ersätta det eller ge dig återbetalning utan kostnad för dig. Detta inkluderar fraktkostnad. Vi kan dock vilja undersöka varan för att se om den var defekt när du köpte den. I det här fallet måste du betala för att returnera varan och be om att bli återbetalad för fraktkostnaden om vi godkänner att varan var defekt vid köptiden.

Direktiv 1999/44/EC gäller endast materialfel, som redan fanns när du fick produkten och 2-årsperioden börjar från den dag du tog produkten i besittning. Inom de första 6 månaderna av ditt köp har du rätten att begära att produkten ska repareras eller bytas ut utan kostnad. Efter denna 6-månaders period och inom 2 år från och med leverans av produkten är du fortfarande skyddad mot defekta produkter om du kan bevisa att en brist på överensstämmelse existerade vid leverans. Om det har varit 1 felaktig reparation eller byte eller reparation eller byte är omöjligt eller oproportionerligt, eller om reparationen eller utbytet inte har gjorts inom en rimlig tid eller utan att orsaka stor olägenhet, kommer en prisreduktion eller slutlig rätt att avslå bli tillgänglig.

Om detta händer inom de första 6 månaderna av inköp kan du bli tillbedd att:

 • Behåll varorna och få framtida betalningar reducerade med ett lämpligt belopp.;
 • Behåll varan och få en mindre återbetalning på ett lämpligt belopp. och
 • Avvisa varorna och få en fullständig återbetalning.

Detta är en sammanfattning av några av dina viktigaste rättigheter. För detaljerad information från medborgarråd besök www.citizensadvice.org.uk eller ring 03454 04 05 06. Informationen i det här sammanfattningsfältet sammanfattar några av dina nyckelrättigheter. Det är inte avsett att ersätta avtalet nedan som du bör läsa noga.

I detta avtal har följande

 • Dina juridiska rättigheter och ansvar;
 • Våra lagliga rättigheter och ansvar; och
 • Vissa nyckeluppgifter krävt enligt lag.
 • "Vi", "oss" eller "vårt" betyder COMFORT CLICK LTD; och
 • "Du" eller "din" betyder den person som använder vår hemsida för att köpa varor från oss.

Om du inte förstår något av detta kontrakt och vill prata med oss om det, vänligen kontakta oss via:

 • E-mail [email protected], Måndag till Lördag: 8:00 to 18:00; och
 • Telefon 08 44 68 50 49, Måndag till Lördag: 9:00 till 18:00. Vi kan komma att registrera samtal för kvalitet och träning.

Om du vill ha det här kontraktet eller vår hemsidakatalog i ett annat format (till exempel: ljud, stort tryck, braille), kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp på denna sida.

Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer: 05614133.
Vårt registrerade kontor är: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, CR0 6AD, Storbritannien.
Vårt momsnummer är: GB887819940.
Vår svenska adress är: Comfort Click Ltd. Klarabergsviadukten 70 Box 70396 10724 Stockholm Sverige

 • 1.1Om du köper varor från vår hemsida Animigo.se accepterar du att du är juridiskt bunden av detta kontrakt.
 • 1.2Du får bara köpa varor från vår hemsida av icke-affärsmässiga skäl.
 • 1.3Vid köp av varor accepterar du också att vara juridiskt bunden av:
  • 1.3.1Våra villkor och eventuella dokument som avses i dem.
  • 1.3.2Extra villkor som kan lägga till eller ersätta något av detta kontrakt. Detta kan hända av säkerhets-, rättsliga eller rättsliga skäl. Vi kommer att kontakta dig för att meddela om vi tänker göra det genom att ge dig en veckas varsel. Du kan när som helst avsluta detta kontrakt genom att meddela med en veckas uppsägning om vi berättar att extra villkor kommer att gälla.
  • 1.3.3Särskilda villkor som gäller för vissa varor. Om du vill se dessa specifika villkor, vänligen gå till den relevanta sidan i katalogen för varorna.
  • 1.3.4Alla dessa dokument utgör en del av detta avtal som om de anges i sin helhet här.
 • 2.1Enligt lagen säger förordningen om konsumentavtal (information, avbokning och tilläggsavgifter) att vi måste ge dig viss viktig information innan ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss görs. Om du vill se denna viktiga information, vänligen:
  • 2.1.1Läs bekräftelsemeddelandet (se avsnitt 3.2.3); och
  • 2.1.2Kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst upp på denna sida.
 • 2.2Nyckelfaktan vi ger dig genom lagen en del av detta kontrakt (som om det anges i sin helhet här).
 • 2.3Om vi måste ändra någon viktig information när ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss har gjorts, kan vi bara göra det om du godkänner det.
 • 3.1Nedan beskriver vi hur ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss görs.
 • 3.2Du beställer hos oss på vår hemsida. Vänligen läs och kolla din beställning noga innan du skickar in den. Men om du behöver korrigera eventuella fel kan du göra det genom att kontakta vår kundtjänst (kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp på denna sida).
  • 3.2.1När du beställer hos oss, kommer du att mottaga en bekräftelse via e-post. Denna bekräftelse innebär dock inte att din beställning har godkänts utan endast mottagits.
  • 3.2.2Vi kan kontakta dig för att säga att vi inte accepterar din beställning. Detta är oftast av följande skäl:
   • Varorna är otillgängliga;
   • Vi kan inte godkänna din betalning;
   • Du har inte tillåtelse att köpa varorna från oss;
   • Vi har inte tillåtelse att sälja varorna till dig;
   • Du har beställt för många varor; och
   • Det har skett ett misstag på prissättningen eller beskrivningen av varorna.
  • 3.2.3Vi accepterar endast din beställning när vi kontaktar dig återigen via e-post för att bekräfta detta (Utskickad leverans email). Vid denna tidpunkt:
   • Ett juridiskt bindande avtal kommer att vara på plats mellan dig och oss; och
   • Vi kommer skicka varorna till dig
 • 3.3Om du är under 18 år kan du köpa vissa varor från webbplatsen. Du kanske inte kan köpa vissa varor eftersom du är för ung. Dessa anges på den relevanta sidan för varorna.
 • 4.1Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom 14 dagar utan att ge någon anledning.
 • 4.2Upphävning Perioden löper ut efter 14 dagar från leveransdagen.
 • 4.3För att utnyttja rätten att avbryta måste du meddela oss om ditt beslut att säga upp detta kontrakt med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda beställningsformuläret som anges i rutan nedan, men det är inte obligatoriskt.

  Upphävnings formulär
  Till
  Animigo.se
  Comfort Click Ltd.
  Klarabergsviadukten 70
  Box 70396 10724
  Stockholm Sverige
  E-mail: [email protected]
  Jag/vi [*] vill härmed meddela att jag / vi [*] avbryter mitt / vårt [*] försäljningsavtal om följande
  varor [*] / leverans av följande tjänst [*],
  Beställd på [*] / mottagen den [*],
  Namn på konsument (er),
  Adress (er) till konsument (er)
  Underskrift av konsument (er) (endast om denna blankett anmäls på papper),
  Datum
  [*] Radera vid behov
 • 4.4För att uppfylla uppsägningsfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av rätten att avbryta innan avbokningsperioden har löpt ut.
 • 5.1Om du avbryter beställningen/kontraktet betalar vi tillbaka beloppet enligt dessa punkter;
  • 5.1.1Om denna beställning/kontrakt avbröts innan utskick så återbetalar vi hela beloppet.
  • 5.1.2Om beställningen/kontraktet önskas att avbrytas efter utskick så återbetalas beloppet på endast produkten när paketet är åter i vårt lager.
   “alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (förutom de extrakostnader som uppstår om du väljer en leverans annat än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss).”
 • 5.2Vi kan göra avdrag för ersättning för värdeminskning av levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig.
 • 5.3Vi kommer att göra ersättningen utan onödigt dröjsmål, och senast:
  • 5.3.14 dagar efter vi mottagit några levererade varor; eller
  • 5.3.2(om tidigare) 14 dagar efter dagen visar du att du har returnerat varan; eller
 • 5.4Om det inte fanns några varor levererade, 14 dagar efter den dag då vi är informerade om ditt beslut att avbryta kontraktet.
 • 5.5Om du har mottagit varor;
  • 5.5.1Vi kommer att samla in varorna eller så ska du skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar din upphävning av detta kontrakt till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan 14 dagars utgång har löpt ut.
  • 5.5.2Under vissa omständigheter kommer vi att bära kostnaden för att returnera varorna (se dina juridiska rättigheter enligt Consumer Rights Act 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter"), som anges ovan i detta kontrakt).
  • 5.5.3Du är endast ansvarig för minskat värde på de varor som resultat av annan hantering än vad som är nödvändigt för att framställa varornas egenskaper och funktion.
 • 6.1Vi använder DHL samt GLS för att leverera våra varor. Om du vill se dina leveransalternativ, gå till sidan Leverans och Leveransalternativ Sverige innan du beställer.
 • 6.2Det uppskattade datum- och tidsfönstret för leverans av varan anges i bekräftelsemeddelandet (se punkt 3.2.3). Detta beror på leveransalternativet som kunden valt. Leveransalternativet kan variera från nästa arbetsdag till 4 arbetsdagar.
 • 6.3Om något händer som:
  • 6.3.1Är utanför vår kontroll och;
  • 6.3.2Påverkar det den beräknade leveransdatumet; kommer detta att synas via spårningen.
  • 6.3.3Du kan även kontakta vår kundtjänst för hjälp med spårningen och få en uppdatering kring den nya leveranstiden.
 • 6.4Leveransen av varorna sker så fort du har mottagit beställningen.
 • 6.5Vi kan inte leverera varorna om vi inte kan identifiera dig korrekt. Vår förare kan behöva se en form av ID (pass eller fotokort körkort).
 • 6.6Om vi inte kommit överens om annat, om vi inte kan leverera dina varor inom 30 dagar, kommer vi att:
  • 6.6.1Låta dig veta;
  • 6.6.2Annullera din beställning; och
  • 6.6.3Återbetala dig
 • 6.7Om ingen är tillgänglig vid leverans, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp på denna sida.
 • 6.8Du är ansvarig för varorna när leverans har skett. Med andra ord övergår risken i varorna till dig när du tar emot varorna.
 • 6.9Vi kan komma att leverera dina varor i omgångar. Om du vill se ifall dina varor kan komma att levereras på detta sätt, logga in på ditt konto på hemsidan.
 • 6.10Om paketet inte skulle hämtas upp och därmed skulle returneras, kommer vi inte att återbetala leveranskostnaden enligt vad kunden har valt.
 • 7.1Våra betalsätt inkluderar kort, banköverföring och Klarna.
 • 7.2Ditt kredit- eller betalkort debiteras endast när varorna skickas.
 • 7.3Alla betalningar med kreditkort eller betalkort måste godkännas av den berörda kortutgivaren.
 • 7.4Om din betalning inte är mottagen av oss och du redan har fått varan;
  • 7.4.1Måste du betala för dessa varor inom 3 daggar; eller
  • 7.4.2Måste returnera dem till oss så snart som möjligt. Om så är fallet får du inte öppna varorna, och du måste behålla varorna i din besittning, ta rimlig hand om dem (inklusive att se till att du följer instruktioner eller handböcker med varorna) och inte använda dem innan du returnerar dem till oss
 • 7.5Om du inte returnerar några varor (som du inte betalt för) kan vi insamla varorna från dig på din bekostnad. Vi kommer att försöka kontakta dig för att meddela om vi har för avsikt att göra detta.
 • 7.6Ingenting i denna klausul påverkar dina juridiska rättigheter att säga upp avtalet under "avkylningsperioden" enligt klausulerna 4 och 5.
 • 7.7Varans pris;
  • 7.7.1Finns i SEK svenska kronan (KR) (SEK) och andra europeiska och globala valutor;
  • 7.7.2Inkluderar moms till gällande skattesats och;
  • 7.7.3Inkluderar inte leveranskostnad
 • 8.1Consumer Rights Act 2015 ger dig vissa juridiska rättigheter (även känd som "lagstadgade rättigheter"), till exempel att varorna:
  • 8.1.1Är av tillfredsställande kvalitet;
  • 8.1.2Passar för ändamålet;
  • 8.1.3Matchar beskrivningen, provet eller modellen; och
 • 8.2Vi måste förse dig med varor som överensstämmer med dina lagliga rättigheter.
 • 8.3Paketeringen av varor kan vara annorlunda än vad som visas på vår hemsida.
 • 8.4Medan vi försöker se till att:
  • 8.4.1Alla vikter, storlekar och mätningar som anges i katalogen är så exakta som möjligt, kan det vara en liten skillnad i sådana vikter, storlekar och mätningar.
  • 8.4.2Färgerna på våra varor reproduceras så exakt som möjligt på vår hemsida, de faktiska färgerna som du ser vid leveransen kan variera något.
 • 8.5Alla varor sålda:
  • 8.5.1Till rabatterade priser;
  • 8.5.2Som rester; och
  • 8.5.3Som substandard; kommer att identifieras och säljas som sådan. Kontrollera att de är tillfredsställande för sin avsedda användning.
 • 8.6Om vi inte kan leverera vissa varor, kan vi behöva ersätta dem med alternativa varor av samma eller bättre standard och värde. I detta fall:
  • 8.6.1Vi kommer att meddela om vi avser att göra detta men det kan inte alltid vara möjligt; och
  • 8.6.2Du kan vägra att acceptera sådana ersättare, i vilket fall vi kommer att erbjuda dig en återbetalning eller en ersättare och låta dig veta hur länge ett sådant erbjudande är öppet för.
 • 9.1Dina juridiska rättigheter enligt lagen om konsumenträtten 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter") anges högst upp i detta kontrakt. De är en sammanfattning av några av dina viktigaste rättigheter. För mer detaljerad information om dina rättigheter och vad du bör förvänta oss, vänligen:
  • 9.1.1Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp på denna sida; eller
  • 9.1.2Besök Citizens Advice hemsida: www.citizensadvice.org.uk eller ring 03454 04 05 06.
 • 9.2Ingenting i detta kontrakt påverkar dina juridiska rättigheter enligt Consumer Rights Act 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter"). Du kan också ha andra rättigheter i lag.
 • 9.3Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp på denna sida, om du vill:
  • 9.3.1Att vi ska reparera varor;
  • 9.3.2Att vi ska byta ut varor;
  • 9.3.3Få reducerat pris; och
  • 9.3.4Få en återbetalning
 • 10.1Om detta avtal är avslutat påverkar det inte vår rätt att få pengar som du är skyldig oss enligt detta kontrakt.
 • 11.1Med undantag för något juridiskt ansvar som vi inte kan utesluta i lag (till exempel för dödsfall eller personskada) är vi inte juridiskt ansvariga för något:
  • 11.1.1Förluster som:
   • Inte var förutsägbara för dig och oss när kontraktet bildades;
   • Inte var orsakat av någon överträdelse från vår sida.
  • 11.1.2Affärsförluster; och
  • 11.1.3Förluster till icke-konsumenter.
 • 12.1Vi kommer att försöka lösa alla dispyter med dig snabbt och effektivt.
 • 12.2Om du är missnöjd med:
  • 12.2.1Varorna;
  • 12.2.2Vår service till dig; och
  • 12.2.3Någon annan sak;

   Var vänlig kontakta oss så snart som möjligt.

 • 12.3Om du och vi inte kan lösa en tvist med vårt interna klagomålsförfarande, kommer vi att
  • 12.3.1Låta dig veta genom ett brev att vi inte kan lösa tvisten med dig; och
  • 12.3.2Du kan lämna ett klagomål till konsumentombudsmannen. Du behöver inte ett brev med dödläge om det har varit längre än 8 veckor sedan du gjorde ditt klagomål till oss och du och jag fortfarande inte kan hålla med
 • 12.4Om du vill vidta rättsliga förfaranden kommer Sveriges relevanta domstolar att ha exklusiv behörighet i förhållande till detta kontrakt.
 • 12.5Relevanta svenska lagar gäller för detta kontrakt.
 • 13.1Ingen annan än en part i detta kontrakt har någon rätt att verkställa avtalets löptid.

Som medlem på PriceRunner skyddas ditt köp upp till 50.000 kronor om något problem inträffar. Denna Köpgaranti är gratis för dig som konsument och gäller på alla köp när du handlar hos oss.

Om du inte redan är medlem på PriceRunner och besökt oss genom dem så kan du, inom 60 minuter efter ditt köp genomföra din registrering. Det är gratis, tar mindre än tre minuter och vips så blir ditt köp skyddat!

Bli medlem gratis på PriceRunner

PriceRunner Köpgaranti ersätter dig för skada på varan vid leverans, skadad vara, om en enskild vara saknas vid leverans, om varan är felaktig eller om leverans av varan uteblir. Tänk på att beställningen måste vara adresserad till den adress du är skriven på.

Om något gått fel med ditt köp ersätter Köpgarantin dig för såväl inköpskostnader som fraktkostnader. Du får även ersättning för direkt ekonomisk skada du lidit till följd av felet. Köpgarantin ersätter inte eventuell värdeminskning, uteblivna intäkter eller andra direkta eller indirekta kostnader.

För fullständiga användarvillkor och lista på kategorier som ej omfattas besök PriceRunner.

Endast en del av butikerna hos PriceRunner täcks av Köpgarantin. Vi är en av dessa butiker. I deras tjänst är butiker som täcks markerade med Köpgaranti-symbolen vid sina namn. Målet med Köpgarantin är att konsumenter som näthandlar ska känna sig tryggare.

Tävlingsvillkoren nedan gäller för alla tävlingar som erbjuds av Animigo. Genom att delta i en tävling som erbjuds av Animigo accepteras dessa allmänna tävlingsvillkor samt villkoren för den specifika tävlingen.

Du kan delta i tävlingen om du är över 18 år, och Animigo förbehåller sig rätten att kontrollera vinnarnas ålder och utesluta deltagare under 18 år.

Deltagande i tävlingar är gratis, om inget annat anges, och varje person kan endast delta en gång. Fuskförsök och användning av falskt namn och/eller adress kan leda till uteslutning från tävlingen.

Animigo kontaktar alla tävlingsvinnare direkt, och inga anställda hos Animigo får delta i tävlingar som hålls av oss. Genom att delta i våra tävlingar ger du även ditt samtycke till att Animigo skickar dig servicemeddelanden såsom påminnelser om övergivna korgar och mejl med produkter som du visat intresse för i vår webbshop. Dessutom använder vi även dina uppgifter för riktad marknadsföring.

Våra tävlingar har ej köpvillkor och du deltar automatiskt genom att ge ditt samtycke till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev till den registrerade e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och/eller servicemeddelanden via avregistreringsforumet på vår webbplats eller genom att kontakta kundtjänst.