Animigo Logo

måndag - fredag | 09:00 - 18:00

Hormoner & Avel

Alla produkter i denna kategori

Inget resultat
Filtret som du har valt matchade inga av våra produkter. Var vänligen återställ det valda filter och ändra din sökning.

Inget resultat
Filtret som du har valt matchade inga av våra produkter. Var vänligen återställ det valda filter och ändra din sökning.

Katter är mystiska djur, men hur de fungerar på insidan och hur man bäst tar hand om deras hälsa och välmående är ganska simpelt. En av de viktigaste faktorerna för det dagliga livet och välbefinnandet i alla komplexa levande organismer är hormonernas aktivitet i kroppen. Hormonerna är viktiga för katter bland annat för att de driver deras intuitiva instinkt. Det finns vissa skillnader i hormonerna, och även katter har olika manliga och kvinnliga hormoner, men att förstå hur de fungerar och hjälpa till att optimera dem för din katt är ganska enkelt.

Hur fungerar kattens hormoner?

Hur fungerar kattens hormoner?

Hormoner är i grunden naturliga kemikalier som kroppen syntetiserar med hjälp av energi och näring. De har alla specifika ställen i kroppen där deras funktion utlöser särskilda reaktioner. Till exempel glädje framkallas direkt från frisättningen av ett speciellt hormon som kallas serotonin medans hormonet adrenalin ger upphov till energirus och känsla av eufori. Regleringen av dessa speciella kemikalier är avgörande för att hålla din katts liv i balans och av den anledningen är det viktigt för kattälskare att känna till dessa hormoner.

Var utsöndras kattens hormoner?

Hormoner frisläpps i olika delar av din katts kropp för att driva en beteendemässig eller fysiologisk reaktion. I hjärnan finns hypofysen, som vanligtvis påverkar den psykologiska funktionen, och även frisätter vissa hormoner som i sin tur leder till utsläpp av hormoner i olika delar av kroppen. I bukspottskörteln framställs andra hormoner, som insulin. Det är viktigt att ta hand om din katts bukspottkörtel, eftersom de kan vara mottagliga för att utveckla diabetes precis som människor. Hormoner frigörs också från hanens och honans reproduktionsorgan och sköldkörteln. Det är nödvändigt att känna till sköldkörtelns roll för kattens hormoner, eftersom det inte är ovanligt att komplikationer uppstår i detta organ.

Kattens reproduktion

Kattens reproduktion

Du kan även märka beteendeförändringar hos en dräktig katt (gravid katt) eller en katt som löper. Katten börja löpa i 6-14 månaders ålder och under löpet kan hon bli mer kärleksfull och yla eller gnälla för att locka till sig hankatter. Om du inte har tänkt avla din katt kan du rådfråga en veterinär om kastrering eller sterilisering av katten.

Några tecken på att din katt är dräktig är att katten sover och äter mer än vanligt och blir husligare. Du kan även märka att din katt blir rastlös och jamar, samt förändrar sitt beteendet mot andra katter. En katt är dräktig i ungefär nio veckor. Det är viktigt att du ger din katt tillräckligt med näring under dräktigheten, eftersom behovet av protein, fett, vitaminer och mineraler ökar.

Vilka risker är relaterade till kattens hormoner?

Som alla andra faktorer som är signifikanta för kroppens funktion, så bör kattens hormoner vara i balans för att fungera effektivt utan att skada kroppen. Systemet som stödjer balansen kallas det endokrina systemet och om detta system rubbas kan din katt drabbas av hälsoproblem. Det finns vissa faktorer som kan ge upphov till ökade risker för detta viktiga kroppssystem, vilket även innebär risker som påverkar din katts hälsa och välbefinnande i allmänhet.

Hormonell obalans hos katter

Hormonell obalans uppstår när mängden hormoner som utsöndras av vissa organ, är oregelbundna eller när antingen för lite eller för mycket av ett visst hormon utsöndras. Ett vanligt exempel på detta är hypotyreos och hypertyreos, som är ett tillstånd som uppstår när för lite eller för mycket hormon frisätts från sköldkörteln. Hypertyreos (för mycket hormon) uppstår vanligtvis som en följd av en tillväxt på det specifika hormonutsöndrande organet, medan hypotyreos (för lite hormon) normalt uppstår som en följd av skador på det hormonutsöndrande organet.

Skador på organet kan leda till att delar av organet dör och inte längre kan utsöndra en större mängd av hormon. Detta besvär kan vara särskilt problematisk med tanke på att kattens hormoner ofta fungerar antagonistiskt. Detta betyder att ett effektivt förhållande är beroende av en viss volym av ett hormon som produceras, och en viss mängd av en annan. Om något hormon är överproducerat, eller underproducerat, rubbas balansen mellan din katts hormoner.

Dominoeffekt i kattens hormonsystem

Obalans av hormonproduktionen i ett enda organ bör tas på allvar, eftersom det ofta påverkar andra delar av kroppen och kan ge upphov till en kaskad av problem med allvarliga följder. Till exempel många av de hormoner som utsöndras i kattens hypotalamus, leder i sin tur till frigörandet av ännu fler hormoner i andra områden. Om utsöndring begränsas eller rubbas i en källa som hypotalamus kan din katt drabbas av en obalans i många andra hormoner, som uppstått till följd av obalans i ett enda hormon som frigörs från ett specifikt organ.

Ett bra exempel på detta är honkattens hormoner och reproduktion. Då FSH frisläpps i hypofysen börjar äggstockarna förbereda sig för befruktning. Den här processen leder även till att LH utsöndras, vilket gör så att äggen släpps och rör sig ner i äggledarna. Därför kan exempelvis en komplikation i hypotalamus sätta igång en kedjereaktion som har en negativ inverkan på kattens reproduktionssystem. Därför är det viktigt att ta väl hand om din katts endokrina system och de organ som det består av.

Hormonfrämjande behandligar för katter

Det finns lyckligtvis vissa steg som du som kattägare kan ta för att både förebygga att din katt drabbas av komplikationer med hormonerna, och som kan hjälpa dig att lindra och hantera besvär som redan uppstått. Det finns olika metoder som ofta är väldigt enkla och kan vara nödvändiga för att stödja din katts hormonella balans. Två av de mest betydande alternativen är:

Strålbehandling och operationer

Dessa procedurer krävs endast vid väldigt allvarliga fall, men svår hormonell obalans kan tyvärr vara ganska allvarligt för din katts hälsa! Tumörer och andra utväxter på specifika organ kan avlägsnas på ett ganska enkelt sätt med hjälp av strålbehandling eller kirurgi för att avlägsna det drabbade området. Detta kan leda till att den påverkade ytan återgår till normal så att regelbunden hormonproduktion kan återupptas. Det här är dock ett väldigt extremt alternativ, som endast bör genomföras vid allvarliga problem.

Naturliga hormontillskott för katter

Naturliga hormontillskott för katter

Tumörer och skador på organ som producerar hormoner dyker givetvis inte bara upp från ingenstans. Sådana problem uppkommer vanligtvis som en följd av en ohälsosam livsstil. Om du till exempel ger din katt för mycket processad mat, kan det leda till en uppbyggnad av fria radikaler som skadar din katts hormonproducerande organ. För att säkerställa att din katt får ut det mesta av sin näring behöver de få en balanserad kost, som inkluderar fett, vilket är det viktigaste makronäringsämnet som används för att syntetisera hormonerna i din katts kropp. Men varför nöja sig med bara en diet? Det finns ett stort utbud av tillskott för katter som hjälper till att boosta deras kropp och som kan användas för att komplettera deras kost och hormonnivåer. Kosttillskott kan fungera som ett briljant stöd för att säkerställa att din katt uppnår en balanserad hormonnivå och upprätthåller en god allmän hälsa och vitalitet.

När du överväger att ge din katt hormontillskott är det dock viktigt att du förstår vilken typ av tillskott du ger din katt. Många kosttillskott kan verkar bra vid första blicken, men innehåller i verkligheten en mängd oönskade kemikalier och tillsatsämnen. Dessa kan orsaka mer skada än nytta för din fyrbenta vän. Därför är det rekommenderat att läsa igenom innehållsförteckningen noga och försöka ge din katt tillskott som är gjorda på naturliga ingredienser. Naturligt framställda kosttillskott är rika på aktiva ingredienser som kan bidra till processen att skapa en bättre hormonell hälsa för din katt, och de är mycket mindre benägna att innehålla oönskade tillsatsämnen och kemikalier.

* Resultaten från våra produkter kan variera beroende på användaren. Läs mer här.